Copy-editing


Hvorfor bruge en copy-editor?

  • Akademiske tidsskrifter forventer et godt sprog
  • Sproget bliver tydeligere, uklarheder færre og teksten mere læsbar
  • Manuskriptet kan blive trimmet - forfattere kan have en tendens til verbositet
  • Det kan forkorte publiceringsprocessen - og tid er penge
  • PhD studerende har ofte behov for hurtigt at få deres artikler igennem før deres afhandling
  • Det gør livet lettere for peer reviewers - det er vigtigt!

Teksten bliver som standard kontrolleret for stavning, tegnsætning og grammatik, for ordbrug, prosa, og konsistens i layout og stil. Dertil gør jeg opmærksom på, men korrigerer ikke, områder hvor formuleringen kan være tvetydig eller uklar.


Jeg kan yderligere, hvis ønsket, tilrette artiklen i henhold til author guidelines, rette klodset og tvetydig tekst (og ikke kun gøre opmærksom på), og kontrollere og formatere bibliografi.


Endeligt kan jeg tilbyde i forbindelse med retningslinierne i author guidelines for det specifikke tidsskrift at justere tekstlængde hvis nødvendigt.